W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

XML

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198), "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

     
Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w jeden z niżej podanych sposobów:
    
przesłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów
złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu
przesłać na numer fax: 023 672 29 60  
przesłać pocztą elektroniczną na adres: zwik@zwikciechanow.pl
  
Termin udostępnienia informacji publicznej: 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Ciechanowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie nie dysponuje żądaną informacją
żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej

Tryb odwoławczy: 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Załączniki