Przedmiot Działalności

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z;
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z;
3. Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - PKD 42.21.Z;
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - PKD 43.22.Z;
5. Wykonywanie prac projektowych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wydawanie        warunków podłączenia do sieci - wodociągowych i kanalizacyjnych - PKD 71.12.Z; 
6. Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania wody i ścieków - PKD 71.20.B;
7. Sprzedaż detaliczna związana z podstawową działalnością - PKD 47.99.Z;
8. Realizacja zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami - PKD 84.22.Z;
9. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z;
10. Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12.Z;
11. Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z;
12. Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z;
13. Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z;
14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, gdzie indziej 
      niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z;
15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z;
16. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z.
 

 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Olszewski (28 lutego 2018)
Opublikował: Łukasz Olszewski (28 lutego 2018, 14:43:39)

Ostatnia zmiana: Piotr Piętka (24 września 2018, 10:43:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2245