Udostępnianie informacji publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198), "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14kB) word
     
Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w jeden z niżej podanych sposobów:
    
-przesłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 
 06-400 Ciechanów
-złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu
-przesłać na numer fax: 023 672 29 60  
-przesłać pocztą elektroniczną na adres: zwik@zwikciechanow.pl
-przesłać elektronicznie do redaktora za pomocą formularza znajdującego się w zakładce Kontakt
  
Termin udostępnienia informacji publicznej: 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Ciechanowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że: 

-Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie nie dysponuje żądaną informacją
-żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
-istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej

Tryb odwoławczy: 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

metryczka


Wytworzył: Piotr Piętka (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Piotr Piętka (7 sierpnia 2018, 09:03:28)

Ostatnia zmiana: Piotr Piętka (8 sierpnia 2018, 08:21:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1542