Rejestry, ewidencje, archwia

Rejestry prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.:
1. Rejestr poczty wchodzącej i wychodzącej
2. Rejestr pieczęci
3. Rejestr druków ścisłego zarachowania
4. Rejestr wewnętrzny aktów normatywnych
5. Rejestr uchwał Zarządu Spółki
6. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
7. Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
8. Rejestr spraw sądowych
9. Rejestr warunków technicznych i uzgodnień
10. Rejestr zgody na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
11. Rejestr ofert przetargowych
12. Rejestr umów zawieranych przez ZWiK Sp. z o. o.
13. Rejestr wystawionych faktur

Archiwa:
1. Archiwum Jednostki Realizującej Projekt
2. Archiwum ogólne ZWiK Sp. z o. o.

Dostęp do dokumentów możliwy jest jedynie po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o. o.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Piętka (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Piotr Piętka (9 sierpnia 2018, 09:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2711